من روز وشب، ظهورتورا آه میکشم             درآسمان ، عبور تورا آه میکشم

             می پرسمت زرودوبیابان وکوه ودشت            من پاسخ ظهور تورا آه میکشم

             پیداتری ازآن که ببینم تو را به چشم           درمحضرت حضور تورا آه میکشم

             می خوانمت به نام ونمی دانمت هنوز         من فرصت مرور تو را آه میکشم

              گاهی غم فراق تورا گریه می کنم            گاهی وصال دور تورا آه می کشم

              وقتی نمی رسم به خیال وصل تو           من هم دل صبور تورا آه می کشم

               از این فصول پر زحقارت دلم گرفت           من فصل پر غرور تو را آه می کشم

             موعود عشق ،مهر جهان تاب آخرین          بر من بتاب ،نور تو را آه می کشم

                                                                        (شعر از رضا اسماعیلی)

برای مشاهده چند حدیث از حضرت مهدی(عج) میتونید ادامه مطلبو ببینید:


«اگر شیعیان ما -که خداوند توفیق طاعتشان دهد ـ در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند،همدل می شدند،میمنت ملاقات ما از ایشان به تاخیر نمی افتاد ،وسعادت دیدار ما زودتر نصیب آنان می گشت ، دیداری بر مبنای شناختی راستین وصداقتی از آنان نسبت به ما؛ علت مخفی شدن ما از آنان چیزی نیست جز آنچه از کردار آنان به ما می رسد وما توقع انجام این کارها را از آنان نداریم».

                                                                                    احتجاج:ج2،ص 315         

« تقدیرهای خداوند عز وجل مغلوب نمی شود ، واراده اش برگشت ندارد، وبر توفیق او هیچ چیز پیشی نمی گیرد».

                                                                                     کمال الدین:ج2،ص511

«پروردگارا !چه کسی تو را خواند وتو دعایش را اجابت نکردی ،وچه کسی از تو درخواست نمودوبه او عطا نفرمودی ،وچه کسی با تو مناجات کرد واو را نا امید ساختی ،یا خود را به تو نزدیک نمود واو را دور ساختی؟!»

                                                                                  مهج الدعوات:ص281

«نادانان وکم خردان شیعه وکسانی که پر وبال پشه از دین داری آنان برتر و محکمتر است،ما را آزار میدهند ».

                                                                                احتجاج:ج2،ص289

«همانا ، من ،امان ومایه ایمنی برای اهل زمینم؛همان گونه که ستاره ها ،سبب ایمنی اهل آسمانند».

                                                                 الغیبة:شیخ طوسی ،ص285

 

برگرفته از کتاب دیدار آفتاب:حمزه کریم خانی