سخنی کوتاه در باره لغزش زبان

آدمى از لغزش زبانش آسیبى مى بیند که هرگز از لغزش پایش چنان آسیب نمى بیند، چه این که لغزش او در گفتار سرش را بر باد مى دهد و لغزش پایش به آرامى بهبود مى یابد.

 

منبع: پندهاى حکیمانه علامه حسن زاده آملى

/ 0 نظر / 19 بازدید