سرّ شیعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد عّلامه طباطبایى فرموده اند:

با آقاى کربن فرانسوى و تنى چند از دانشمندان دیگر در تهران جلسه گفت و شنود علمى داشتیم ؛ روزى در آن جلسه مهمانى فرانسوى بر ما وارد شد، مردى فاضل بود و سؤ الاتى حساب شده مى کرد، اظهار داشت که من از مطالعه در کتب ملل و نحل به اسلام رسیده ام و از اسلام به شیعه اثنا عشرى ، و من مسلمانى از امامیه اثنا عشرى هستم ، و حتى به سرّ شیعه ایمان و اعتقاد دارم .

از مترجم پرسیدم : مرادش از سرّ شیعه چیست ؟

گفت :         

                 "حضرت بقیة الله قائم آل محمد"

منبع:کتاب داستانهاى عارفانه در آثار (علامه حسن زاده آملى)

نام نویسنده : عباس عزیزى

/ 0 نظر / 14 بازدید