اهمیت نشر حدیث غدیر

خداى متعال نسبت به نشر و اشتهار کامل این واقعه مهمه، عنایت بسیار فرموده که این حدیث پیوسته زبان زد همگان باشد و راویان در هر عصر و زمان این داستان را دهان بدهان بگویند و بیان کنند و این موضوع برهان پابرجائى باشد براى طرفداران و حامیان این پیشواى عالمیقام صلوات الله علیه، و بهمین جهت امر بتبلیغ این سمت و مقام براى امیرالمومنین على علیه السلام مقرون با تاکید و تسریع فرمود، تا در چنین موقع حساس که پیغمبر عالیقدر صلى الله علیه و آله از حج اکبر بازگشت فرموده و در هنگامى که گروه عظیمى از طبقات مختلفه و طوایف عدیده از مسلمین بمناسبت آموختن و انجام حج بیت الله مجتمع گشته اند، پیغمبر گرامیش صلى الله علیه و آله را مامور ابلاغ امر ولایت على علیه السلام فرمود و آنحضرت نیز قیام فورى باجراء این امر نمود. در چنین موقع بى نظیر که جمعیت فشرده از اقوام و قبایل مختلفه از مسلمین گرد آمده اند در یک نقطه غیر عادى امر بتوقف فرماید و آنان که از آنمحل گذشته اند بامر پیغمبر صلى الله علیه و آله باز گردانده شوند و آنان که در دنبال این کاروان بزرگ میایند بان نقطه برسند و آنجناب با صداى رسا و بانک بلند آن خطبه حساس را ایراد و صداى خود را بهمه آنها برساند و پس از آن مقدمات بشناساندن على علیه السلام بکیفیت مخصوص مبادرت فرماید و پس از ابلاغ ولایت و امامت او بحاضرین امر کند که بغائبین نیز ابلاغ نمایند تا همه آن افراد که بیش از یکصد هزار تن بوده اند تماما مامور ابلاغ و راویان این حدیث و قضیه مهمه باشند و خداى منان باین مقدار هم اکتفاء نفرمود و بلکه آیات کریمه در این خصوص فرو فرستاد که در هر صبح و شام تلاوت شود و مسلمانان عالم با تلاوت مداوم آن آیات در همه وقت و همه جا متذکر و متوجه این امر باشند و تنها طریق رشد و سعادت خود را بشناسند و مرجع واقعى و پیشواى حقیقى خود را براى دریافت معالم دین و احکام آئین منزه اسلام بدون تردید تشخیص دهند.

رسول خدا صلى الله علیه و آله کانه قبلا پیش بینى فرموده بود که در این مسافرت، نباء عظیم "خبر بزرگ و مهم" در پیش است که اعلام عمومى داد - تا همه افراد و طبقات مسلمین براى آموختن و عمل باداب و مناسک حج از منازل و اوطان خویش بیرون شوند و دسته دسته و گروه گروه بانجناب ملحق گردند تا با تحقق این امر خطیر پایه هاى دین حنیف و بنیان آئین مقدس اسلام استوار گردد و مظاهر و شرفه هاى دین بلند و نمایان شود و در زیر این پرچم افراشته الهى امت اسلامى بر سایر امم جهان سرورى نمایند و برترى یابند و جنبش پیروزانه و سلطنت این دین شرق و غرب جهان را فرا گیرد. آرى. با سازمان اساسى و متقن الهى زمینه این اعتلا و سیادت جهانى از هر حیث فراهم آمد و بر صلحا و عقلاى قوم لازم و واجب بوده که براى وصول باین نتیجه آئین عقل و دین و فضیلت را پیش گیرند و با کلمه توحید و توحید کلمه مراحل سیادت و عظمت را طى کنند تا بسر منزل رشد و رستگارى نایل شوند... اما ؟ و براى تامین همین منظور پیشوایان دین سلام الله علیهم اجمعین پیوسته واقعه غدیر خم را در هر موقع و در هر مناسبت بازگو و به آن استدلال و احتجاج میفرمودند و با این مبناى راسخ و نص صریح امامت و وصایت پدران خود را آشکار و مدلل میداشتند. همانطور که شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه نیز در طول دوران زندگى گرامى و شریف خود پیوسته باین امر احتجاج میفرمود و شنوندگان این حدیث را از افراد صحابه که در حجه الوداع حضور داشته اند در مجامع عمومى سوگند میداد و از آنها بر این امر گواهى میطلبید.

این جدیت ها و اهتمام ها همه براى این بوده که این تاریخ روشن و خاطره مقدس پیوسته تازه و شاداب بماند و گذشت زمان بتدریج این واقعه را متروک و مخفى نسازد. و باز بهمین منظور پیروان و علاقمندان خود را پیوسته وادار میفرمودند که روز غدیر خم را عید بگیرند و مجامع تهنیت و تبریک تشکیل دهند و با ادامه این روش و اعاده مستمر سالیانه آن این واقعه بزرگ را همیشه زنده و آشکار نگاه دارند.

علاوه بر مجامع و محافل باشکوهى که بمناسبت عید غدیرخم در میان مسلمین وجود دارد در آستان مقدس و مرقد مبارک علوى علیه السلام نیز همه ساله بهمین مناسبت اجتماعات با عظمتى تشکیل میشود که وجوه خلق از بلاد مختلفه دور و نزدیک بطرف آستان قدس علوى ارواحنا فداه رهسپار و در این مجتمع اصلى شرکت نموده این یادبود مقدس را دنبال و این علم نورانى را بلند میکنند و زیارات طولانى که براى این روز بخصوص از طرف پیشوایان دین سلام الله علیهم اجمعین تعلیم و تلقین شده میخوانند که در ضمن آن زیارات مخصوصه نشانه هاى امامت و براهین قاطعه خلافت الهیه از کتاب و سنت پیغمبر صلى الله علیه و آله و خصوصیات داستان روز غدیر خم توضیح و تصریح گشته و مشاهده میشود که هر فردى از افراد این جمعیت که از هزارها نفر تشکیل گشته با صداى رسا آنزیارات را میخوانند و آن کلمات نورانى را بر زبان جارى میکنند و در عین حال آثار سرور و افتخار از وجنات زائرین هویداست که باین هدایت الهیه در صراط مستقیم ولایت راه یافته و مباهات میکنند که با خواندن آن زیارات هر یک خود فردى از راویان این حدیث پر فضیلت گردیده ولایت امیرالمومنین را مبناى واقعى دین خدائى دانسته و بمفاد آن در راه آئین مقدس گام بر میدارند و عمل میکنند آن افراد علاقمند هم که بعزیمت بطرف مرقد مقدس علوى علیه السلام توفیق نیافته اند، در دورترین مناطق از جایگاه خود مرقد منور على علیه السلام را بنظر آورده و با اشاره بان آستان مقدس زیارت مخصوصه را میخوانند.

و از همان جایگاه خود اشاره بساحت قدس ولایت مینمایند. و نیز وظائف و عباداتى از روزه و نماز و دعا که متضمن یادآورى این روز تاریخى "غدیر" است وارد و مقرر گشته که پیروان آنجناب در شهرها و قراء و اماکن خود قیام بان مینمایند و بدین وسائل و عناوین مقدسه ملیونها نفوس "که یکسوم و حتى بطور تقریب نیمى از مسلمین جهان را تشکیل میدهند" خاطره غدیر خم را پیوسته تجدید و با حکایت نمودن این واقعه قلوب خود را متوجه مرکز ولایت نموده و او را اصل و اساس دین و آئین خود دانسته و وابسته آن میباشند. و اما کتب و آثار امامیه در حدیث و تفسیر و تاریخ و کلام - بهر یک از این آثار توجه و بررسى شود ملاحظه خواهد شد که مشحون و پر است از این واقعه و اثبات قضیه غدیر و استدلال و احتجاج بمدلول و محصل آن - از روایات مسند که نام سلسله روات متعاقب یکدیگر ثبت گشته تا منتهى میشود بمرکز انوار نبوت صلى الله علیه و آله و روایات بیشمار دیگر که من باب ارسال مسلم با حذف سلسله سند ضبط گردیده و حاکى از این است که این موضوع مورد اتفاق عموم فرق مسلمین است، و گمان نمیکنم که دانشمندان اهل سنت نیز در ثبت و ضبط و روایت این حدیث از امامیه دست کمى داشته باشند : چه آنان نیز این واقعه را محقق دانسته و بصحت آن معترف و بتواتر آن اذعان دارند. مگر فرد یا افراد قلیل و ناچیزى که از راه و رسم درایت منحرف گشته، و از روى عصبیت باطله کورکورانه نسبت باین واقعه سخنى بیاوه گفته اند این اقلیت ناچیز جز خود کسى را ندیده و بعلت خودخواهى توجه ننموده اند که اکثریت کامل دانشمندان و مطلعین از اهل فن حدیث و تاریخ و غیرها این حدیث را مسلم و تردید ناپذیر دانسته اند ؟

خلاصه آنکه این موضوع "غدیرخم" در نظر علماى اهل سنت نیز ثابت و محقق است و از متواترات و مسلمیات است .

منبع:جلد اول الغدیر

علامه شیخ عبدالحسین احمد امینى نجفی (ره)
ترجمه محمد تقى واحدى


/ 2 نظر / 33 بازدید
جابر عليمحمدي

سلام دوست عزيز وبلاگ زيبايي داريد لطفا از وبلاگ شهدا ديدن كنيد آماده همكاري و تبادل لينك با وبلاگ شما هستم

آيه هاي زندگي

دوست بزرگوارم سلام وبلاگ زيبا و پر محتوايي داريد برايتان موفقيت و بهروزي رو خواهانم. در انجمنهاي تخصصي آيه هاي زندگي طرحي را راه اندازي کرده ايم تحت عنوان ختم قرآن جهت سلامتي و تعجيل در فرج حضرت بقيه الله (عج) که اميدوارم شما دوست گرامي با شرکت در اين طرح ما را ياري بفرماييد. اگر مايل به فعاليت در سايت به عنوان مدير بوديد لطفا تماس بگيريد. موفق باشيد يا علي