تمرکز فکر

قطرات باران اگر در نقطه اى گرد آید، دریاچه اى را تشکیل مى دهد و اگر پراکنده شود، در دل زمین فرو مى رود. همچنین است فعالیتهاى فکرى و بدنى ما.

تمرکز فکر یکى از عوامل کامیابى است . تمرکزدادن فکر در یک نقطه باعث مى شود که فشار فکر به یک نقطه متوجه گردد و هرگونه مانع سرسخت از جلوى پا برداشته شود.

نقش تمرکز فکر در کار، همان نقش اهرم در فیزیک است . کار اهرم این است که نیروها را در نقطه اى متمرکز مى سازد و با یک فشار متناسب ، جسم سنگینى را بلند مى کند. لذا با تمرکز فکر در یک نقطه ، بسیارى از مشکلات از پیش پاى انسان برداشته مى شود.

فعالیتهاى بدنى و فکرى ما بسان قطرات باران است که اگر در نقطه اى گرد آید، دریاچه اى را تشکیل مى دهد، ولى اگر پراکنده شود، در دل زمین فرو مى رود و نتیجه اى به دست نمى آید.

شما آوازه نابغه شرق ، شیخ بهائى ، را شنیده اید. وى در بسیارى از علوم طبیعى و ریاضى و اسلامى دست توانائى داشت و به عنوان یکى از چهره هاى درخشان خاور زمین در بسیارى از رشته هاى علمى آثار ارزنده اى از خود به یادگار گذارده است . وى مى گوید:

من با دانشمندان نامدار که ذى فنون بودند و در رشته هاى گوناگون کار کرده ، و در هر علمى اطلاعات وسیعى به دست آورده بودند، وارد بحث و مذاکره شدم و بر همه آنها پیروز گشتم . ولى هر موقع با متخصص یک فن یعنى کسى که تمام نیروى خود را در یک رشته به کار برده بود، به بحث پرداختم سخت مغلوب شدم ؛ زیرا بر اثر متناهى بودن نیروى فکرى ، زوایائى از هر علم براى من مخفى مانده بود.

قواى عقلى در حل مشکلات بسان اشعه خورشید است که اگر به وسیله ذره بین در نقطه اى متمرکز نشود، چیزى را که در مقابل آن قرار گرفته است نمى سوزاند. و اشعه فکر انسانى تا به نقطه واحدى نتابد موانع را ریشه کن نمى سازد و جوانب موضوع را روشن نمى کند.

معلمان مجرب همواره شاگردان را تشویق مى کنند که در هر موضوعى دقت خود را به کار اندازند. دقت جز متمرکز ساختن قوا در نقطه اى ، چیز دیگرى نیست و همه اکتشافات معلول و اثر مستقیم دقت کاشفین در یک موضوع است .

عده اى هستند که اصلا در زندگى نقشه و هدف ندارند وبسان یک کشتى و یا هواپیماى بدون قطب نما، سرگردانند. یک چنین کشتى براثر تصادم با کوههاى مخفى دریائى خرد مى شود و چنین هواپیمائى به هنگام عبور از روى چاههاى هوایى در آن سقوط مى نماید.

افراد بى نقشه نیز براثر تصادم با کوه حوادث از پاى در آمده و یا در دره نابودى سقوط مى کنند.

عده دیگرى هستند که نقشه دارند ولى پیش ار رسیدن به هدف از نیمه راه عقب نشینى مى کنند و راه دیگرى پیش ‍ مى گیرند. مرد موفق کسى است که تا به هدف نرسد دست از آن برندارد و به کاردیگر اشتغال نورزد. زیرا راه هرقدر دور باشد با پیمودن متوالى با پایان مى رسد.

اصولا یکى از وسائل عقب ماندگى گروهى از افراد مستعد و آماده این است که بنا به عواملى گرفتار ((تلون مزاج )) مى شوند و از این شاخه به آن شاخه مى پرند. اینان در قلمروهاى مختلف گام مى نهند؛ کارى را انجام نداده ، دست به کار دیگر مى زنند و مى خواهند همه کاره شوند ولى سرانجام هیچ کاره اند.

طبیعت جهان آفرینش به ما خوب درس مى آموزد: اگر نهالى را چندبار جابه جا کنند، سرانجام پژمرده مى شود. ولى نهالهاى ثابت و پابرجا همواره خرم و شاداب جلوه مى کنند. جابه جا کردن نهال و اصول فکر موجب پریشانى مى شود و فکر را از رشد و نمو باز مى دارد. یکى از علائم نوابغ این است که مى توانند افکار خود را در نقطه اى متمرکز سازند.

همه کاره بودن علاوه بر ضررهاى فردى ، لطمه اجتماعى شدیدى دارد. چه بسا اقتصاد و فرهنگ یک کشور را فلج مى سازد و هرج و مرج عجیبى به وجود مى آورد که اصلاح آن بسختى صورت مى پذیرد.

بوفون مى گفت : قریحه و موهبت فقط عبارت از این است که انسان هوش خود را به یک نقطه متوجه سازد.

از نیوتن پرسیدند: ((چطور موفق به این اکتشافات زیاد شدید؟)) وى جواب داد: ((با تاءمل مستمر در آنها.)) او درباره یک موضوع آنقدر فکر و تاءمل مى کرد تا برایش مانند روز روشن مى گردید.

یکى از مزایاى تمدن کنونى پرورش دادن استادان متخصص است ؛ تنوع و کثرت رشته هاى علوم موضوع تخصص را به صورت یک امر اجتناب ناپذیر در آورده است و اگر این کار از میان برود، کاروان ترقى در حد معینى توقف مى کند.

/ 3 نظر / 9 بازدید
آسمانی ترین ستاره

سلام [گل] وبلاگ زیبایی داری . به کلبه ی کوچک من هم سر بزن و نظر بده . منتظرت هستم . [چشمک]

مهدی

امروز موقع خواندن روزنامه متوجه این آگهی شدم و فکر کردم تنها کاری که میشه انجام داد و امیدوار بود که خانواده این گمشده به زودی شاد بشن اختصاص میدم به این پست و از همه دوستان و همه بچه ها میخواهم در صورت امکان این پست را یا به دوستان خودشان لینک کنن یا خودشوشون هم یه پست اختصاص بدن به این مطلب

ایدین

سایت خوب و متمرکری دارید