مفلس حقیقی کیست

رسول خدا (ص) به اصحاب فرمود آیا می دانید مفلس کیست؟

گفتند مفلس در بین ما کسی است که وجه نقد و اثاثیه و دارائی هیچ ندارد ، رسول خدا فرمود:

" جز این نیست که مفلس از امت من کسی است که در قیامت با نماز و روزه و زکات و حج که به جا آورده بیاید در حالیکه به کسی فحشی داده و سب کرده و مال دیگری را خورده و خون شخصی را هدر داده و دیگری را زده است" .

پس از حسناتش به این و آن داده می شود و چون حسناتش تمام شود و هنوز بدهکار باشد از گناهان بستانکار گرفته می شود و بر او اندوخته می گردد.

 

منبع: داستانهای شگفت(شهید دستغیب)

/ 1 نظر / 34 بازدید
امير

سلام بروزم عجز وهابيون‌ در برابر عالم شيعه + عکس 1000000 ريال سعودي جائزه براي کسي که بتواند اين مرد را شکست بدهد ! ...