پیرزن به بهشت نمى رود!

روایت شده  صفیّه بنت عبدالمطلب که عمه حضرت رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم است ، روزى نزد حضرت آمد در حالى که پیر شده بود، گفت : یا رسول الله دعا کن تا من به بهشت روم .

حضرت بر سبیل طیب فرمود که : زنان پیر به بهشت نخواهند رفت .

صفیه از مجلس حضرت برگشت و مى گریست . حضرت تبسم فرمود و گفت : او را خبر دهید که اول پیرزنان جوان شوند، آن گاه به بهشت روند و این آیت بخواند:

 انا انشاءنا هنّ انشاء فجعلنا هن ابکارا. 

 
یعنى به درستى که ما بیافریدیم زنان را در دنیا آفریدنى پس خواهیم گردانید ایشان را دختران بکر و دوشیزه در آخرت که ایشان را به بهشت در آریم.

 منبع:داستانهاى عارفانه در آثار (علامه حسن زاده آملى)

نام نویسنده : عباس عزیزى

/ 0 نظر / 18 بازدید