آداب تجارت

"بهترین کسب ها کسب تجّاری است که به هنگام سخن دروغ نگویند و در امانت خیانت نکنند و به وعده وفا کنند و قرض خود را در موقع بپردازند و در مطالبه از دیگران سختگیری نکنند و به هنگام فروش در  ستایش جنس خود مبالغه  نکنند و به هنگام خرید از جنس دیگران بد نگویند"

 

رسول اکرم (ص)

/ 1 نظر / 23 بازدید
عرفان

خسته نباشید یلدا بر شما مبارک