اسامى و تعداد پیامبران(ع )

در قرآن مجید، مجموعا نام ٢۶ نفر از انبیاء - علیهم السلام - ذکر شده است .

اینک اسامى انبیا به ترتیب چنین مى باشد:

١- محمد - صلى الله علیه و آله .
٢- آدم - علیه السلام .
٣- ابراهیم - علیه السلام .
۴- ادریس - علیه السلام .
۵- اسماعیل بن ابراهیم - علیه السلام .
۶- اسماعیل صادق الوعد - علیه السلام .
٧-اسحاق - علیه السلام .
٨- الیاس - علیه السلام .
٩- ایوب - علیه السلام .
١٠- داوود - علیه السلام .
١١-ذوالکفل - علیه السلام .
١٢- زکریا - علیه السلام .
١٣- سلیمان - علیه السلام .
١۴- شعیب - علیه السلام .
١۵- صالح - علیه السلام .
١۶- عیسى - علیه السلام .
١٧-لوط - علیه السلام .
١٨-موسى - علیه السلام .
١٩- نوح - علیه السلام .
٢٠-هارون - علیه السلام .
٢١- هود - علیه السلام .
٢٢-یحیى - علیه السلام .
٢٣- یسع - علیه السلام .
٢۴-یعقوب - علیه السلام .
٢۵-یوسف - علیه السلام .
٢۶-یونس - علیه السلام .

قرآن مجید در عین حال مى گوید: پیامبران دیگرى نیز بودند که نام و حالات آنها را براى تو اى پیامبر نقل نکردیم :

(( (و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص ‍ علیک ...)))
(( (و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسى تکلیما))) .

برخى از انبیا نیز به صورت وصف و اشاره آمده اند نظیر:

 (( (اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملکا))) 

و مثل (( (اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث )))

 ذوالقرنین ، عمران پدر حضرت مریم و لقمان نیز در نبى بودن آنها تردید وجود دارد.

اما عدد پیامبران از نظر روایات مختلف است .

مشهور آن است که ١٢۴هزار نفر بوده اند.

صدوق - علیه الرحمه - دو حدیث از امیرالمومنین - علیه السلام - از رسول خدا - صلى الله علیه و آله - در این باره نقل کرده است که حضرت فرمود:

(( (خلق الله عز و جل ماءة الف نبى و اربعة و عشرین الف نبى و انا اکرمهم على الله و لا فخر و خلق الله عز و جل ماءة الف وصى و اربعة و عشرین الف وصى فعلى اکرمهم على الله و افضلهم ) ))

حدیث بعدى نیز با سند دیگرى چنین است : در المیزان  از معانى الاخبار و خصال از ابوذر نقل کرده است که به حضرت رسول - صلى الله علیه و آله - گفتم : یا رسول الله ! پیامبران چند نفر بودند؟

 فرمود: ١٢۴هزار نفر. گفتم : مرسل آنها چند نفر بودند؟

فرمود: ٣١٣ نفر که جمع کثیراند. گفتم : اولین آنها چه کسى بود؟ فرمود: آدم (علیه السلام )...
سپس مى گوید: این مطلب را صدوق در امالى و خصال ، و ابن قولویه در کامل الزیارات و سید بن طاووس در اقبال از امام سجاد - علیه السلام - و صفار در بصائرالدرجات از امام باقر - علیه السلام - نقل کرده است .

ناگفته نماند که مرحوم مجلسى در بحاراز مجمع البیان نقل کرده است که : اخبار در عدد پیامبران مختلف است ؛ در بعضى ١٢۴هزار و در برخى هشت هزار نفر نقل شده است که چهار هزار نفر آنها از بنى اسرائیل بوده اند. این سخن در مجمع البیان در سوره غافر، ذیل آیه ٧٨ مى باشد.

ابن کثیر در تفسیر خود، ذیل آیه  ١۶۴از سوره نساء روایت هشت هزار بودن را نقل کرده است .
قرآن مجید، نظرى به عدد آنها ندارد. و مى فرماید: دیگران نیز مانند آنها بودند که شرح حالشان در قرآن آمده است .

در مجمع البیان از على - علیه السلام - نقل کرده است که خداوند پیامبرى از سیاهپوستان برانگیخت که ذکر آن در قرآن مجید نیامده است .

پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت ، فقط پنج نفر مى باشند. حضرت نوح ، ابراهیم ، موسى ، عیسى ، و محمد بن عبدالله - صلوات الله علیهم اجمعین - بقیه پیامبران ، ماءمور به تبلیغ و ارشاد بودند.

منبع:   نگاهى به قرآن

مؤ لف : حجة الاسلام و المسلمین حاج سید على اکبر قرشى

/ 0 نظر / 13 بازدید