فقیر و ثروتمند

از امام صادق (ع ) نقل شده ، که بینوایى به نزد پیامبر(ص) آمد.

 و مرد ثروتمندى نزد حضور رسول (ص ) بود. مالدار، جامه خویش از بینوا در کشید.

پیامبر (ص ) گفت : چه چیز تو را بر آن داشت ؟ آیا ترسیدى که بینوایى او، ترا نیز در گیرد؟ یا بى نیازى تو به او بچسبد؟

 ثروتمند گفت : چون چنین فرمودى ؛  نیمى از دارایى من از آن او باشد.

 آنگاه پیامبر به مرد بینوا گفت : آیا از او مى پذیرى ؟

 و تهیدست گفت : نه 

 گفت: چرا؟ گفت :از آن مى ترسم ، که چنان شوم که او شده است .

منبع:کشکول شیخ بهایی

/ 0 نظر / 23 بازدید