دروغ و ایمان

مردى به حضور پیغمبر(ص)شرفیاب شد و پرسید: مؤمن، زنا مى‏کند؟پیغمبر فرمود: گاه مى‏شود.

پرسید: مؤمن، دزدى مى‏کند؟ فرمود: گاه مى‏شود.

عرض کرد: یا رسول الله! مؤمن دروغ مى‏گوید؟ فرمود: نه. خداى فرمود: إِنَّمَا یَفْترِى الْکَذِب الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّهِ کتاب خدا و سنت پیغمبر همصدا هستند که دروغ با ایمان، چندان سر و کارى ندارد.

توضیح آن که:" اگر مسلمانى گناهى مرتکب شود، ممکن است ایمانش بماند و در زمره فاسقان در آید، ولى هرگاه دروغ گو گردید، گوهر گران بهاى ایمان از دستش گرفته شده است. ایمان دل را روشن مى‏کند، دل که روشن شد، زبان و همه اعضا و جوارح روشن مى‏شود، زبان که روشن شد، تاریکى دروغ را در آن راه نیست."

منبع:"کتابدروغ‏ "

  نویسنده: آیةالله سید رضا صدر(ره)

/ 1 نظر / 15 بازدید
سرباز کوچولو

پس در جامعه ای که دروغ رواج پیدا کرده ایمان وجود ندارد.دقیقا مثل ا ی ر ا ن!