تساوى حقوق مردم

از آنجا که افراد بشر از لحاظ انسانیت با هم برابر و از نظر آفرینش بى‏تفاوت هستند از این جهت اسلام آنانرا در حقوق انسانى نیز برابر و یکسان میداند.
گرچه افراد بشر از جهت حالات و استعدادات و لیاقت، با هم تفاوت دارند و همین رموز خلقت گاهى باعث میشود که بعضى از آنها از مزایاى زندگى بیشتر بهره‏ مند باشند ولى باید دانست که اینگونه تفاوتها هیچگاه موجب امتیازات حقوقى نخواهد شد.
 
پیغمبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) این اصل تساوى حقوق را در یک جمله طلائى بیان فرموده است: الخلق امام الحق سواء یعنى مردم در برابر قانون مساوى هستند.
و نیز فرموده الناس کلهم سواء کاسنان المشط مردم همه‏شان برابرند چون دندانه‏هاى شانه.
على (علیه السلام) میفرماید واعلموا ان الناس عندنا اسوه بدانید مردم در نزد ما یکسان و برابر هستند.
و نیز فرموده ولیکن امر الناس عندک فى الحق سواء یعنى باید وضع مردم، در مورد حق در نزد تو برابر و یکسان باشد و معلوم است این جمله در مقام دستور و فرمان به حکام و استاندارها صادر شده که در مقام رعایت حقوق بطور تساوى و بى‏تفاوت منظور کنند.

و در جاى دیگر درباره مساوات مردم در برابر قانون چنین فرموده الحق لایجرى لاحد الاجرى الاجرى علیه و لایجرى علیه الاجرى له قانون بنفع کسى قرار داده نشده مگر آنکه بر علیه او هم جارى خواهد شد و باز بر ضرر کسى قانون نیست مگر آنکه بر نفع او هم خواهد شد.
در دستور العملى که به مالک اشتر مى‏نویسد در تساوى حقوق مردم چنین مى‏فرماید واجعل لهم قسماً من بیت المال و قسماً من غلات صوافى الاسلام فى کل بلد فان الاقصى منهم مثل الذى للادنى قسمتى از بیت المال و قسمتى هم از محصول زمینهاى اسلامى را به نیازمندان و بینوایان و افراد محروم اختصاص بده زیرا براى دور همان حقى است که براى نزدیک است.

منبع:ستاره‏هاى فضیلت جلد سوم

نویسنده:محمد باقر مدرس


/ 0 نظر / 21 بازدید