حکایتی درباره ریا و جلب توجه مردم

زاهدى گفته است : نماز سى ساله خود را که در صف نخست نمازگزاران ، به جا آورده بودم ، به ناچار، به قضا برگرداندم . از آن روى ، که روزى به سببى درنگ کردم و در صف نخست ، جایى نیافتم . پس در صف دوم ایستادم . اما خود را بدین سبب ، از دیگران شرمسار دیدم ، و پیشى گرفتم و به صف نخست آمدم و از آنگاه دانستم که همه نمازهایم ، آلوده به ریا و آگنده از لذت توجه مردم به من بوده است و این که ببینند که من ، از پیشگامان کارهاى نیک بوده ام .


منبع:کشکول شیخ بهائى


/ 1 نظر / 24 بازدید
آيت الله سيد ابوالحسن مديسه اي

در تقويم انتظار همه فصل ها از عطر بهاري مهدي (عج) متبرک است نوروز منتظران روزي است که از شب نيمه شعبان آغاز مي شود انتظار فاصله اي است ميان دو جمعه جمعه ولادت و جمعه ظهور .با تکاندن گرد خاکي بر سر ما در اين سايت بيشتر بدانيم و معرفت کسب کنيم و منتظر واقعي باشيم www.s-a-madisei.com