پست های ارسال شده در مهر سال 1388

کجاست کرمت ای کریم

        یاکریــــــــم       کجـــــاست پرده پوشی زیبایت؟ کجـــــاست گذشت بزرگت؟  کجــــاست گشایش نزدیکت؟  کجـــــاست فریادرسی شتابانت؟  کجـــــاست رحمت وسیعت؟ کجــــاست عطاهای خجسته ات؟ کجـــــاست بخششهای ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 15 بازدید