پست های ارسال شده در آبان سال 1388

کار زینب هم گذشت از خواهری کرد در حق برادر مادری

                                                           زینب ای شیرازه ام الکتاب          ای به کام تو زبان بوتراب         ای بیانت سر به سر طوفان خشم      ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 17 بازدید