فوائد دین

دین در اصلاح فرد و جامعه تأثیرى عمیق دارد و بلکه تنها وسیله سعادت و نیکبختى است.
جامعه‏ئى که به دین پاى‏بند نباشد واقع‏بینى و روشنفکرى را از دست مى‏دهد و عمر گرانمایه خود را در گمراهى و ظاهربینى مى‏گذراند. عقل را زیر پا گذاشته چون حیوانات کوتاه نظر و بى خرد زندگى مى‏کند؛ دچار زشتى اخلاق و پستى کردار مى‏شود و بدین ترتیب از امتیازات انسانى محروم مى‏گردد.

چنین جامعه‏ئى گذشته از اینکه بسعادت ابدى و کمال نهائى خود نمى‏رسد در زندگى کوتاه و زودگذر این جهان هم نتایج شوم و ناگوار انحرافات و کجرویهاى خود را خواهد دید. و دیر یا زود چوب غفلت خود را خواهد خورد. و بروشنى خواهد فهمید که تنها راه سعادت همان دین بوده است و سرانجام از کردار خود پشیمان خواهد شد.

خداى متعال در کلام خود مى‏فرماید:
قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها.
کسى که خود را از آلودگیها حفظ کند رستگار است و آنکس که بهر ناروائى نزدیک شود بهدف خود یعنى به خوشبختى و رستگارى نخواهد رسید.

البته باید دانست که آنچه سعادت انسان و نیکبختى فرد و جامعه وابسته بآن است بکار بستن دستورات دینى است. تنها نامگذارى فائده ندارد زیرا آنچه که ارزش دارد خود حقیقت است نه دعوى حقیقت؛ کسیکه خود را مسلمان مى‏خواند و با درون تیره و اخلاق پست و کردار زشتى که دارد منتظر فرشته سعادت است مانند بیمارى است که نسخه پزشک را در بغل گذاشته توقع بهبودى دارد و مسلماً با چنین فکرى به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.

خداى متعال در کلام خود مى‏فرماید:
ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم.
از میان کسانیکه مسلمان یا یهودى یا صائبى یا نصرانى نامیده مى‏شوند آنانکه براستى بخدا و روز قیامت ایمان آورده‏اند و کردار شایسته دارند پیش خدا داراى پاداش نیک خواهند بود.

ممکن است تصور شود که بنا بمضمون این آیه کسانیکه بخدا و روز قیامت ایمان آورده‏اند و داراى عمل صالح هستند اگرچه همه پیغمبران یا بعضى از آنان را قبول نداشته باشند رستگار خواهند بود ولى باید دانست که در سوره نساء آیه 150 و 151 خداوند عالم کسانى را که به پیغمبران یا به بعضى از آنان ایمان ندارند کافر دانسته است.

بنابراین کسى از ایمان خودش بهره‏مند خواهد بود که بهمه پیغمبران ایمان آورده و داراى عمل صالح باشد.

منبع:آموزش دین
نویسنده :علامه سید محمد حسین طباطبائى‏(ره)

/ 0 نظر / 27 بازدید