علایم ایمان به خدا

روزى معاذ بن جبل خدمت رسول صلى الله علیه و آله و سلم رسید.

 حضرت پرسید: چگونه صبح کردى اى معاذ؟

گفت : در حالى که به خدا ایمان دارم .

فرمود: هر سخنى را، مصداقى و هر حقى را حقیقتى است ؛ مصداق سخن تو چیست ؟

گفت : اى پیامبر خدا ! صبحى نیست ، جز آن که گمان نمى برم ، شبش را نبینم و شبى نیست ، جز آن که امیدى به صبح آن ندارم .

گامى بر ندارم ، جز آن که گمان مى برم که فرصت برداشتن گام بعدى را نخواهم یافت .

گویى تمام امت ها را مى بینم ، که با نبى خود و نیز با بتانى که بدل از خداى مى پرستیده اند، به حساب نشسته اند.

گویى عقوبت و عذاب دوزخیان ، ثواب و پاداش بهشتیان را مى نگرم .

 (چون سخنش بدین جا رسید) رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمود: حال که دانستى ، پس بدان ملزم باش و از دستش ‍ مده !

منبع:داستانهاى عارفانه در آثار (علامه حسن زاده آملى)

نام نویسنده : عباس عزیزى

/ 0 نظر / 18 بازدید