# دعای_ابو_حمزه

کجاست کرمت ای کریم

        یاکریــــــــم       کجـــــاست پرده پوشی زیبایت؟ کجـــــاست گذشت بزرگت؟  کجــــاست گشایش نزدیکت؟  کجـــــاست فریادرسی شتابانت؟  کجـــــاست رحمت وسیعت؟ کجــــاست عطاهای خجسته ات؟ کجـــــاست بخششهای ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 15 بازدید