# محرم

کار زینب هم گذشت از خواهری کرد در حق برادر مادری

                                                           زینب ای شیرازه ام الکتاب          ای به کام تو زبان بوتراب         ای بیانت سر به سر طوفان خشم      ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 18 بازدید