نظم و انضباط

دراین قسمت به یکی دیگر از رموز موفقیت مردان بزرگ اشاره خواهد شد:

((من شما فرزندانم را به پیروى از دستورات خدا و نظم و انضباط در زندگى توصیه مى کنم .)) امام على علیه السلام

نظم و انضباط نه تنها از رازهاى پیروزى مردان بزرگ مى باشد، بلکه کاخ بلند آفریش روى آن استوار شده است . اگر منظومه شمسى برقرار است و سیارات دور آن مى گردند و کوچکترین خللى در طى قرون در آن رخ نداده است ؛ از این نظر است که بنیاد آفرینش آن را نظم و محاسبه تشکیل داده است .

در تمام مظاهر هستى ، از بزرگترین موجودات تا کوچکترین آنها یعنى اتم ، نظم و دقت به کار رفته است . نظمى که بر بزرگترین منظومه هاى جهان حکومت مى کند، بر اتم نیز حکمفرماست .

هر اتم داراى هسته مرکزى به نام پروتون است و الکترونها مانند اقمار و سیارات با ترتیب دور هسته مرکزى خود مى گردند.

دل هر ذره را که بشکافى
                                       آفتابیش در میان بینى

جهان آفرینش براى ما بهترین راهنماست . نقشه زندگى ، دوام ، ثبات حیات و رمز پیروزى را باید از آن آموخت . آن به ما مى گوید: رمز بقاء و استوارى من نظمى است که آفریدگارم در من نهاده است .

اگر در مراکز علمى هرج و مرج حکمفرما گردید، اگر از دستگاه بازرگانى کشور نظم و حساب رخت بربست و توازن عرضه و تقاضا از بین رفت و اگر در دستگاه انتظامى مملکت انضباط سربازى جاى خود را به خود سرى داد، باید فاتحه زندگى را در آن کشور خواند.

امیرمؤ منان وقتى در بستر بیمارى افتاد، نخستین توصیه و سفارش وى به فرزندان گرامى خود این بود: (( اوصیکم بتقوى اللّه و نظم امرکم )) یعنى : شما را به پرهیز از نافرمانى خدا و نظم و انضباط در زندگى توصیه مى نمایم .

یکى از نشانه هاى نظم این است که اوقات شبانه روزى را بر نیازمندیهاى خود تقسیم کنیم و زیر بناى زندگى را که نظم است ، محکمتر سازیم و از بى نظمى که کشنده شایستگى و برباد دهنده هرگونه استعداد است ، بپرهیزیم .

پیشواى پرهیزگاران مى فرماید: ((یک فرد مسلمان باید اوقات شبانه روزى خود را سه بخش کند: قسمتى براى پرستش ‍ خدا، مقدارى براى به دست آوردن معاش و پاره اى براى نیازهاى نفسانى که در زندگى مادى از آن چاره اى نیست .))

اگر در بخشى از عمر نظم و انضباط حکمفرما نگردید آیا مى توان در باقیمانده عمر از آن استفاده کرد؟ به طور مسلم بلى ! زیرا دورانهاى سه گانه زندگى (کودکى ، جوانى ، پیرى ) مانند طبقات مختلف کشتى است که با فشار دادن دگمه اى یک قسمت دیگر جدا مى شود، و اگر بر یکى از طبقات آن لطمه اى وارد شد، مى توان آن قسمت را از کشتى جدا ساخت ، مرد موفق کسى است که با نیروى اندیشه و خرد قطعات مختلف زندگى را از هم جدا سازد و براى هر کدام حساب جداگانه باز کند. بسیار مایه بدبختى است که بجاى استفاده از امکانات موجود، وقت خود را در تاءسف بر گذشته تلف کند و از به کار بردن نظم در قسمت دیگر زندگى غفلت ورزد.

از وزیر لایق و شایسته اى که به همکارهاى خود به طور دقیق رسیدگى مى کرد پرسیدند: ((چطور به این همه کار مى رسى ؟)) گفت : ((آنچه را امروز مى توانم بکنم به فردا نمى اندازم و هیچ وقت تاءخیر در کارى را روا نمى دانم .))
من از تابلوهائى که در آژانسها و کارگاه ها نصب مى کنند و در آن چنین مى نویسند: ((وقت طلاست )) بسیار در شگفت هستم ، زیرا ارزش وقت بمراتب بالاتر از طلاست ، ولى این موجود گرانبها در صورتى از طلا بالاتر مى گردد که نظم و انضباط در اوقات انسان برقرار باشد و هر کارى در موقع خود انجام گیرد.

منبع: کتاب  رمز پیروزى مردان بزرگ

مؤ لف : آیة اللّه جعفر سبحانى

/ 0 نظر / 7 بازدید