تاءمل در مضمون سه آیه از قرآن کریم

شیخ بهائى مى گوید: پدرم وصیت کرد که در سه آیه تاءمل کنم و در مضمون و معناى آن تدبر و تفکر کنم .


١- سوره حجرات آیه 13:

(( ان اکرمکم عندالله اتقیکم ، ))

"همانا گرامى ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست ."


٢- سوره قصص آیه 83:

(( تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فى الارض و لافسادا و العاقبة للمتقین ))


"آن خانه آخرت (و نعمتهاى بهشتى ) را براى کسانى قرار مى دهیم که اراده برترى طلبى و مقام پرستى و تکبر و فساد بر روى زمین نکنند و عاقبت (بخیرى ) مخصوص متقین و پرهیزکاران است ."


٣- سوره فاطر آیه 37:

(( اولم نعمر کم یتذکر فیه من تذکر و جائکم النذیر.))

"یعنى روز قیامت (خداى متعال خطاب به بندگان مى کند) آیا به شما (آنقدر) عمر ندادیم که اگر مى خواستید پند بگیرید و متذکر شوید پند مى گرفتید و متذکر مى شدید و آیا براى شما (پیامبر) نفرستادیم که شما را از عذاب بترستند؟"


/ 1 نظر / 35 بازدید
انسانم آرزوست

سلام .سلامی به رسم ادب ودوستی. هر دردی پادزهری داردوپادزهردرد من نوشتن است. [گل]